Freitag, 3. März 2017

Bel canfo

bel canfo [ka-], it. krásný zpěv, způsob zpěvu kladoucí důraz na krásu a plnost tónu, často bez ohledu na obsah. Belcredi [-k-dy] Egbert hrabě, 1816 až 1894, vůdce č. hist. šlechty: na mor. sněmu v 60. letech 19.st. představitel

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen