Mittwoch, 8. März 2017

+ a2x2 + ... + a„x„

+ a2x2 + ... + a„x„, kde oti, a2, ..., a„ jsou skaláry; 3. sděl. těch. b. tranzistoru, souhrnný název pro oblast b., elektrodu a vývod polovodičové součástky; 4. chem. zásada; a) slouč. odštěpující ve vodném roztoku hydroxidový ion, např. hydroxid sodný, NaOH Na+ -l- OH-; b) slouč., která může přijmout proton, např. ion chloridový Cl-, hydroxidový OH-; c) slouč. poskytující elektronový pár, donor.

Aragon Louis

Aragon Louis, *1897, fr. básník, romanopisec a publicista; manžel Trio-letové. Autor odbojové poezie a sociál, reál. románových cyklů {Skutečný svět, KomunistéY Mez.Len.c. 11956).

Dienstag, 7. März 2017

Digesta

Digesta [dy-], nebo Pandekty, část kodifikace řím. práva. V.t. Corpus iuris civilis.

Dessoir

Dessoir [desoar] Max, 1867-1947, něm. lékař-psycholog, ideál, filozof a estetik. Odlišil est. od obecné vědy o umění; do vědy uvedl pojem parapsychologie.

Americké divadlo

americké divadlo, nemá vlastní tradice, vzniklo přenesením evr. měšťanského div. První stálá scéna ve Virgínii 1716. V boji za nezávislost 1775 — 83 hrány vlastenecké pův. hry. V 19.st. rychlý rozvoj pod vlivem zájezdů evr. souborů, zvi. angl. K rozmachu dramatiky dochází od zač. 20.st. Přední drama-

Anatoxm

anatoxm [-ksín, řec.], bakteriálni produkt, toxin, schopný vyvolávat za určitých podmínek anafylaktické reakce.

Cyklóna

cyklóna [řec.], tlaková níže — atmosférická porucha spojená s poklesem tlaku vzduchu (minimum v centru) a cirkulací vzduchu kolem středu c. proti směru hodinových ručiček na sev. a v jejich směru na již. polokouli. Při zemi má vítr složku směřující do středu cyklóny.