Donnerstag, 2. März 2017

Blatnicovité

blatnicovité, Scheuchzeriaceae — čeleď jednoděložných rostlin z řádu žabníko-květých. Jediný druh - blatnice ba-henní, Scheuchzeria palustris, nízká bylina trávovitého vzhledu; roste i v ČSSR na rašeliništích, blatnicovití, Pelobatidae — čeleď obojživelníků z řádu žab. Známo přes 50 druhů. Žiji hl. v jv. Asii, méně v Evropě a Sev. Americe. V ČSSR jediný druh blatnice skvrnitá, Pelobates fuscus; je chráněná.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen