Donnerstag, 2. März 2017

Czekaoowski

Czekaoowski [Če-J Jan, 1882-1965, pol. antropolog a etnograf; prof univ. ve Lvově, Lublinu a Poznani, člen Pol. AV (1952). Zabýval se hl. problémy etnické antr. a typového složení slovanských populací. Zakl. uejvýzn. pol. antr. školy; vytvořil systém antr. typologie.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen