Sonntag, 5. März 2017

Ambrož Hradecký

Ambrož Hradecký, "f" 14-39, husitský kazatel v Hradci Králové, duchovní vůdce orebitů a sirotků. Spolupracoval s Janem Žižkou; s Janem Roháčem z Dubé vedl odboj proti Zikmundovi Lucemburskému i po Lipanech. Ambrož svátý, lat. Ambrosius — 339 až 397, jeden z čelných představitelů lat. patristické teol.; biskup v Miláně; ovlivnil liturgii a cirk. zpěv (ambro-ziánský chorál).

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen