Donnerstag, 2. März 2017

Bezporuchovost

bezporuchovost, vlastnost výrobku nepřetržité zachovávat schopnost provozu v daném režimu a ve stanovených podmínkách. B. se udává pravděpodobností bezporuchového provozu, stř. dobou bezporuchového provozu, intenzitou poruch, pravděpodobnostními charakteristikami a parametry, bezprizorní [rus.]. děti bez domova, bez péče rodičů, opuštěné.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen