Mittwoch, 8. März 2017

+ a2x2 + ... + a„x„

+ a2x2 + ... + a„x„, kde oti, a2, ..., a„ jsou skaláry; 3. sděl. těch. b. tranzistoru, souhrnný název pro oblast b., elektrodu a vývod polovodičové součástky; 4. chem. zásada; a) slouč. odštěpující ve vodném roztoku hydroxidový ion, např. hydroxid sodný, NaOH Na+ -l- OH-; b) slouč., která může přijmout proton, např. ion chloridový Cl-, hydroxidový OH-; c) slouč. poskytující elektronový pár, donor.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen