Samstag, 4. März 2017

Beneš Edvard

Beneš Edvard, 1884—1948. Čs. burŽ. politik. Po studiích v Praze a ve Francii od 1912 docentem sociol. na UK (od 1921 prof.); zaměřen na polit, publicistiku. Ideově blízký soc. dem. oportu-nismu s ostře protimarx. zaměřením. Brzy přešel k Masarykovu realismu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen